Slides fra foredraget “Vejen Videre” – Jeanette Rothenborg