5. oktober – Foredragsaften – Angst og skolevægring hos børn og unge med ASF