5. november 2018 – Foredragsaften med AutismePlusFar