4. april 2017 – Foredragsaften – Sansemotorisk udvikling hos børn med ASF